1945’te Cebeci’de Gülhane Tıp Fakültesi Nöropsikiyatri Kliniği olarak  kurulan Nöroloji Anabilim Dalı, 1946’da Nöroloji ve Psikiyatri’nin ayrı  klinikler haline gelmesiyle, Numune Hastanesi’nde 30 yataklı olarak  yeniden tesis edilmiştir. 1961’de şu anda Medikososyal Merkezi’nin  bulunduğu binanın (eski askeri öğrenci yatakhanesi) 67 yataklı ve özel  odalar da bulunan alt katına ve son olarak da 1985’te İbn-i Sina  Hastanesi 6. katındaki yeni yerine taşınan  Nöroloji Anabilim Dalı,  halen bu katta 8 yataklı Yoğun Bakım Ünitesi ve 12 özel oda da dahil  toplam 74 yatak, dersane, toplantı odası ve Video-EEG monitöring  laboratuvarı ile ve poliklinik katında da poliklinik odaları ve EEG ve  ENMG laboratuvarları ile hizmete devam etmektedir.

Nöroloji Anabilim Dalı’nda 1948’de 4 asistan ile uzmanlık eğitimine  başlanmış, 1958’de asistan kadrosu 12’ye yükselmiştir ve halen bu sayı  ile devam etmektedir.
Nöroloji Anabilim Dalı’nda EEG çalışmaları 1957’de başlamış olup 1990’da  Epilepsi Polikliniği kurulmuş, Nöroşirürji Anabilim Dalı ile işbirliği  yapılarak epilepsi cerrahisine başlanmıştır, şu anda Video-EEG  monitöring de dahil olmak üzere hizmete devam etmektedir. 1962’de  Nöroloji Kliniği içinde uygulanmaya başlanmış olan serebral anjiografi  çalışmaları, 1965’te Nöroradyografi biriminin kurulmasıyla myelografi ve  diğer radyolojik tetkikleri de içerecek şekilde genişlemiş ve 1985’e   dek devam etmiştir. ENMG laboratuvarı 1968’de kurulmuş olup şu anda lek  lif EMG’si, uyarılmış potansiyeller ve transkranial manyetik stimülasyon  da dahil pek çok elektrofizyolojik inceleme yapılabilmektedir. 1993’te  Davranış Nörolojisi, Hareket Bozuklukları, Başağrısı, Serebrovasküler  Hastalıklar ve Demyelinizan Hastalıklar poliklinikleri hizmete  girmiştir. Davranış Nörolojisi ünitesinde nöropsikolojik testler ve  Radyoloji Anabilim Dalı ile işbirliği yapılarak Wada testi  uygulanmaktadır. Hareket Bozuklukları ünitesinde EMG eşliğinde Botulinum  toksini uygulaması ve 1998’den beri Nöroşirürji Anabilim Dalı ile  işbirliği yapılarak hareket bozuklukları cerrahisi yapılmaktadır.